سوالات پر تکرار

سوالات پر تکرار

 

در این صفحه پاسخگوی سوالات پر تکرار شما عزیزان هستیم

سوالات مربوط به ساخت کابینت

هزینه بازدید از محل و براورد قیمت در سراسر شهر اصفهان و شهرستان های اطراف رایگان میباشد

مشاهیردر حال حاضر تنها در شهر اصفهان و شهرستان های اطراف فعالیت می‌کند. اما در آینده حوزۀ فعالیت خود را به نقاط دیگر ایران نیز گسترش می‌دهد.

هزینه پس از اتمام خدمت، به صورت نقدی و یا چک معتبر طبق مبلغ مشخص‌شده در قرارداد پرداخت می شود.

سوالات مربوط به طراحی کابینت

هزینه بازدید از محل و براورد قیمت در سراسر شهر اصفهان و شهرستان های اطراف رایگان میباشد

مشاهیردر حال حاضر تنها در شهر اصفهان و شهرستان های اطراف فعالیت می‌کند. اما در آینده حوزۀ فعالیت خود را به نقاط دیگر ایران نیز گسترش می‌دهد.

هزینه پس از اتمام خدمت، به صورت نقدی و یا چک معتبر طبق مبلغ مشخص‌شده در قرارداد پرداخت می شود.

    جواب سوال خود را پیدا نکردید؟

    در اسرع وقت با شما تماس می گیریم