محاسبه قیمت کابینت بصورت آنلاین

با استفاده از اطلاعات این صفحه بصورت آنلاین قیمت کابینت خود را بدست بیاورید

1- اندازه گیری دیوار ها

قبل از اینکه بتوانید قیمت کابینت خود را محاسبه کنید باید اندازه دیوارهای آشپزخانه خود را شبیه به تصویر زیر بدست آورید

2- کم کردن وسایل آشپزخانه

مواردی که باید از ابعاد دیوارها کم بشوند به شرح زیر هستند

ماشین لباسشویی به اندازه 65 سانتی متر از طول زمینی کم می شود

ماشین ظرفشویی به اندازه 65 سانتی متر از طول زمینی کم می شود

یخچال بدون کاور به اندازه 100 الی 140  سانتی متر از طول زمینی و هوایی  کم می شود

یخچال کاور دار به اندازه نصف طول یخچال یعنی 50 سانتی متر، کابینت هوایی محاسبه می گردد

3- آشنایی با قسمت های مختلف کابینت

چون قیمت قسمت های مختلف کابینت متفاوت می باشد باید با قسمت های مختلف آن آشنا بشوید که ما بوسیله تصویر زیر شما را با آنها آشنا می کنیم

4- نهایتا ابعاد بدست آمده را در فرم زیر وارد 

طول کابینت ایستاده و دکوری بکار رفته در آشپزخانه سلیقه ای می باشد و بستگی به طراحی آشپزخانه شما دارد

ممکن است با توجه به ابعاد آشپزخانه و سلیقه ی مشتری در آشپزخانه ای کابینت دکوری، ایستاده و یا جزیره  بکار نرود

هنوز مشکل دارید؟

اگر در بدست آوردن قیمت کابینت خود دچار مشکل شدید می توانید با ما تماس بگیرید تا بصورت رایگان قیمت تمام شده را برای شما محاسبه کرده و خدمتتان  شما ارسال نماییم

تلفن دفتر : 37222706-031

موبایل: 6699-209-0902