راهنمای ساخت کابینت

[ld_fancy_heading alignment=”text-center”]راهنمای ساخت کابینت[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p” alignment=”text-center”]توی این صفحه سوالات شما را در رابطه با ساخت کابینت جواب داده ایم[/ld_fancy_heading]
[ld_spacer height=”120″]
[ld_fancy_heading tag=”h3″ whitespace=”ws-nowrap” highlight_animation=”lqd-highlight-fadein” hover_text_outline=”ld-fh-outline” highlight_color=”rgb(255, 79, 79)”]آشنایی با انواع کابینت[/ld_fancy_heading][ld_spacer height=”15″]

ما توی این مقاله انواع کابینت را بررسی کردیم و معایب و مزایای هر کدام را برای شما توضیح دادیم

[ld_spacer height=”15″][ld_button style=”btn-solid” title=”انواع کابینت” shape=”round” size=”btn-sm” border=”border-none” color=”rgb(85, 118, 255)” css=”.vc_custom_1642684284944{border-radius: 5px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Fmashahir.pro%2F%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b9-%25d8%25b3%25d8%25a8%25da%25a9-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25ad%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2586%25d8%25aa%2F|title:%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AA|target:%20_blank|”][ld_spacer height=”15″]
[ld_images_group_element enable_hover3d=”yes” enable_float_effect=”yes” image=”9727″][/ld_images_group_element]
[ld_spacer height=”120″]
[ld_fancy_heading tag=”h3″ transform=”text-capitalize” whitespace=”ws-nowrap” highlight_animation=”lqd-highlight-fadein” hover_text_outline=”ld-fh-outline” use_custom_fonts_title=”true” highlight_color=”rgb(255, 79, 79)”]محاسبه قیمت ساخت کابینت[/ld_fancy_heading][ld_spacer height=”15″]

بدست اوردن قیمت کابینت یک سری ریزه کاری ها و ضرایب دارد که ما توی این صفحه فرمی را برای شما اماده کردیم که به راحتی بتوانید قیمت کابینت خودتون را محاسبه کنید

[ld_spacer height=”15″][ld_button style=”btn-solid” title=”محاسبه قیمت” shape=”round” size=”btn-sm” border=”border-none” color=”rgb(85, 118, 255)” css=”.vc_custom_1640872364320{border-radius: 5px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Fmashahir.pro%2Fcabinet-price%2F|title:%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AA%20%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87|target:%20_blank|”][ld_spacer height=”15″]
[ld_images_group_element enable_hover3d=”yes” enable_float_effect=”yes” image=”8671″][/ld_images_group_element]
[ld_spacer height=”120″]
[ld_fancy_heading tag=”h3″ transform=”text-capitalize” parallax=”yes” whitespace=”ws-nowrap” highlight_animation=”lqd-highlight-fadein” hover_text_outline=”ld-fh-outline” scale_from_x=”1″ scale_from_y=”1″ from_opacity=”1″ scale_to_x=”1″ scale_to_y=”1″ to_opacity=”1″ to_easy=”back.in” parallax_overflow=”yes” use_custom_fonts_title=”true” highlight_color=”rgb(255, 79, 79)” translate_from_x=”0″ translate_from_y=”0″ translate_from_z=”0″ translate_to_x=”-30″ translate_to_y=”0″]آشنایی با انواع ورق ساخت کابینت[/ld_fancy_heading][ld_spacer height=”15″]

شاید براتون سوال پیش اومده که های گلاس با پلی گلاس چه تفاوتی دارند و کدام برای ما مناسب تر است. توی این مقاله انواع ورق های موجود در بازار را بررسی کردیم

[ld_spacer height=”15″][ld_button style=”btn-solid” title=”انواع ورق” shape=”round” size=”btn-sm” border=”border-none” color=”rgb(85, 118, 255)” css=”.vc_custom_1640872314745{border-radius: 5px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Fmashahir.pro%2F%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b9-%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2582-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25ac%25d9%2588%25d8%25af-%25d8%25ac%25d9%2587%25d8%25aa-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2586%25d8%25aa%2F|title:%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D9%88%D8%B1%D9%82%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AA|target:%20_blank|”][ld_spacer height=”15″]
[ld_images_group_element enable_hover3d=”yes” enable_float_effect=”yes” image=”8559″][/ld_images_group_element]
[ld_spacer height=”120″]
[ld_fancy_heading tag=”h3″ transform=”text-capitalize” whitespace=”ws-nowrap” highlight_animation=”lqd-highlight-fadein” hover_text_outline=”ld-fh-outline” use_custom_fonts_title=”true” highlight_color=”rgb(255, 79, 79)”]آشنایی با انواع صفحه کابینت[/ld_fancy_heading][ld_spacer height=”15″]

صفحه کابینت یکی از مواردی است که توی قیمت نهایی تاثیر زیادی دارد پس برای اشنایی با انواع آن با ما همراه باشید.

[ld_spacer height=”15″][ld_button style=”btn-solid” title=”انواع صفحه کابینت” shape=”round” size=”btn-sm” border=”border-none” color=”rgb(85, 118, 255)” css=”.vc_custom_1640872409680{border-radius: 5px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Fmashahir.pro%2F%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b9-%25d8%25b5%25d9%2581%25d8%25ad%25d9%2587-%25d8%25b1%25d9%2588%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2586%25d8%25aa%2F|title:%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1|target:%20_blank|”][ld_spacer height=”15″]
[ld_images_group_element enable_hover3d=”yes” enable_float_effect=”yes” image=”8583″][/ld_images_group_element]
[ld_spacer height=”120″]
[ld_fancy_heading tag=”h3″ transform=”text-capitalize” whitespace=”ws-nowrap” highlight_animation=”lqd-highlight-fadein” hover_text_outline=”ld-fh-outline” use_custom_fonts_title=”true” highlight_color=”rgb(255, 79, 79)”]دانلود سمپل رنگ ورق کابینت[/ld_fancy_heading][ld_spacer height=”15″]

برای مشاهده و دانلود سمپل رنگ شرکت ها روی لینک زیر کلیک کنید.

[ld_spacer height=”15″][ld_button style=”btn-solid” title=”دانلود سمپل رنگ” shape=”round” size=”btn-sm” border=”border-none” color=”rgb(85, 118, 255)” css=”.vc_custom_1651295553137{border-radius: 5px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Fmashahir.pro%2F%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2584%25d9%2588%25d8%25af-%25d8%25b3%25d9%2585%25d9%25be%25d9%2584-%25d8%25b1%25d9%2586%25da%25af%2F|title:%D8%B3%D9%85%D9%BE%D9%84%20%D8%B1%D9%86%DA%AF|target:%20_blank|”][ld_spacer height=”15″]
[ld_images_group_element enable_hover3d=”yes” enable_float_effect=”yes” image=”8452″][/ld_images_group_element]
[ld_spacer height=”120″]
[ld_fancy_heading tag=”h3″ transform=”text-capitalize” whitespace=”ws-nowrap” highlight_animation=”lqd-highlight-fadein” hover_text_outline=”ld-fh-outline” use_custom_fonts_title=”true” highlight_color=”rgb(255, 79, 79)”]انواع بین کابینتی[/ld_fancy_heading][ld_spacer height=”15″]

برای مشاهده و دانلود سمپل رنگ شرکت ها روی لینک زیر کلیک کنید.

[ld_spacer height=”15″][ld_button style=”btn-solid” title=”انواع بین کابینتی” shape=”round” size=”btn-sm” border=”border-none” color=”rgb(85, 118, 255)” css=”.vc_custom_1651295587130{border-radius: 5px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Fmashahir.pro%2F%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b9-%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2586-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2586%25d8%25aa%25db%258c-%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25ac%25d9%2588%25d8%25af-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%2F|title:%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AA%DB%8C|target:%20_blank|”][ld_spacer height=”15″]
[ld_images_group_element enable_hover3d=”yes” enable_float_effect=”yes” image=”8608″][/ld_images_group_element]
[ld_spacer height=”120″]
[ld_fancy_heading tag=”h3″ transform=”text-capitalize” whitespace=”ws-nowrap” highlight_animation=”lqd-highlight-fadein” hover_text_outline=”ld-fh-outline” use_custom_fonts_title=”true” highlight_color=”rgb(255, 79, 79)”]آشنایی با انواع اکسسوری کابینت[/ld_fancy_heading][ld_spacer height=”15″]

استفاده از بین کابینتی ها چند سالی است رواج زیادی پیدا کرده است، برای اشنایی با انواع ان با ما همراه باشید.

[ld_spacer height=”15″][ld_button style=”btn-solid” title=”انواع اکسسوری” shape=”round” size=”btn-sm” border=”border-none” color=”rgb(85, 118, 255)” css=”.vc_custom_1640872454006{border-radius: 5px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Fmashahir.pro%2F%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b9-%25d8%25a7%25da%25a9%25d8%25b3%25d8%25b3%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2586%25d8%25aa-%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25ac%25d9%2588%25d8%25af-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%2F|title:%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1|target:%20_blank|”][ld_spacer height=”15″]
[ld_images_group_container][ld_images_group_element enable_float_effect=”yes” image=”8621″][/ld_images_group_element][/ld_images_group_container]
[ld_spacer height=”120″]
[ld_fancy_heading tag=”h3″ transform=”text-capitalize” whitespace=”ws-nowrap” highlight_animation=”lqd-highlight-fadein” hover_text_outline=”ld-fh-outline” use_custom_fonts_title=”true” highlight_color=”rgb(255, 79, 79)”]نمونه قرارداد ساخت کابینت[/ld_fancy_heading][ld_spacer height=”15″]

داشتن قرارداد خوب میتواند به جلوگیری از ابهام و یا پیش امدن ضرر و زیان کمک کند، با استفاده از لینک زیر میتوانید نمونه قرارداد کابینت را دانلود و استفاده نمایید.

[ld_spacer height=”15″][ld_button style=”btn-solid” title=”نمونه قرارداد” shape=”round” size=”btn-sm” border=”border-none” color=”rgb(85, 118, 255)” css=”.vc_custom_1640872496183{border-radius: 5px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Fmashahir.pro%2F%25d9%2586%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2586%25d9%2587-%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25af-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2586%25d8%25aa%2F|title:%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AA|target:%20_blank|”][ld_spacer height=”15″]
[ld_images_group_element enable_hover3d=”yes” enable_float_effect=”yes” image=”7205″][/ld_images_group_element]
[ld_spacer height=”120″]
[ld_fancy_heading tag=”h3″ transform=”text-capitalize” whitespace=”ws-nowrap” highlight_animation=”lqd-highlight-fadein” hover_text_outline=”ld-fh-outline” use_custom_fonts_title=”true” highlight_color=”rgb(255, 79, 79)”]سوالات متداول ساخت کابینت[/ld_fancy_heading][ld_spacer height=”15″]

و در نهایت سوالاتی که اکثر مشتریان ما موقع ساخت کابینت از ما سوال میکنند را یکجا جمع آوری کردیم. شاید سوال شما هم داخل آن باشد.

[ld_spacer height=”15″][ld_button style=”btn-solid” title=”سوالات متداول” shape=”round” size=”btn-sm” border=”border-none” color=”rgb(85, 118, 255)” css=”.vc_custom_1640872531311{border-radius: 5px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Fmashahir.pro%2F%25d8%25b3%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d9%2585%25d8%25aa%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2584-%25d9%2582%25d8%25a8%25d9%2584-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2586%25d8%25aa2%2F|title:%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AA|target:%20_blank|”][ld_spacer height=”15″]
[ld_images_group_element enable_hover3d=”yes” enable_float_effect=”yes” image=”8436″][/ld_images_group_element]
[ld_spacer height=”120″]
[ld_images_group_element content_align=”lqd-imggrp-content-mid-left” image=”8887″][/ld_images_group_element][ld_spacer][ld_fancy_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”text_small:18px”]به سادگی با پر کردن فرم، درکمتر از 6 ساعت از کل پولی که برای ساخت کابینت نیاز داری باخبر شو![/ld_fancy_heading][ld_spacer]
[ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”text_small:18px”]محاسبه فوری و رایگان قیمت کابینت[/ld_fancy_heading][ld_cf7 id=”9914″ roundness=”lqd-contact-form-inputs-round” thickness=”lqd-contact-form-inputs-border-thick” btn_width=”lqd-contact-form-button-block” btn_roundness=”lqd-contact-form-button-round” use_custom_fonts_input=”true” use_custom_fonts_submit=”true” fs=”14px” submit_fs=”12px” submit_ls=”0.09em” color=”rgb(255, 255, 255)” border_color=”rgba(255, 255, 255, 0.3)” hover_border_color=”rgb(255, 255, 255)” css=”.vc_custom_1674030982759{margin-top: 30px !important;}”]